Appcademy Carwrap training

Appcademy Carwrap training

Bij het wrappen van een spiegel vervormt de folie. We leren je voorkomen dat de folie achteraf loslaat.