Appcademy is officieel CRKBO geregistreerd!

Goed nieuws! Appcademy is per 1 april 2021 officieel geregistreerd in het CRKBO register. Het CRKBO staat voor Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Een registratie in het CRKBO betekent dat Appcademy voldoet aan de kwaliteitscode voor onderwijsinstellingen in het kort beroepsonderwijs.

Appcademy heeft de audit doorlopen en is helemaal goedgekeurd. We zijn gescreend en geauditeerd op:

  • Zorgvuldigheidsbeginsel
  • Rechtszekerheidsbeginsel
  • Kenbaarheidsbeginsel
  • Redelijkheidsbeginsel
  • Betrouwbaarheidsbeginsel

Er is gekeken naar de organisatie, de processen, de leveringsvoorwaarden, onze trainers, de uitvoering en klachtenregeling. Kortom, de trainingen van Appcademy voldoen aan de strenge kwaliteitsnormen gesteld door het CPION. We zijn terug te vinden in het kwaliteitsregister van het CRKBO onder de naam Appcademy.

Wat verandert er voor de cursisten?

Eigenlijk helemaal niks. Appcademy rolde vrij moeiteloos door de audit, aan de kwaliteit van de trainingen en trainers lag het in elk geval niet. Onze interne processen zijn weer even lekker opgefrist en er zijn wat kleine aanpassingen in de leveringsvoorwaarden doorgevoerd.