WRAP-IT editie Sign+ Magazine 2019 | Andere methodes om te carwrappen | Appcademy

Carwrapper is, in vergelijking met andere beroepen, een relatief nieuw vak. Als je bedenkt dat de allereerste carwraps pas in de jaren 90 zijn uitgevoerd, dan kun je niet echt van een lange, spannende geschiedenis spreken. Toch is er sinds het wrappen van de eerste voertuigen wel het nodige gebeurd en veranderd. De fabricage van carwrapfolies heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. De aanbrengtechnieken zijn, mede daardoor, veranderd.

Carwraps van het eerste uur werden uitgevoerd met bijvoorbeeld de 900QM (later 900 Supercast) van Avery Dennison en de 3M 100-serie. Die folies zijn niet te vergelijken met carwrapfolies die nu beschikbaar zijn. Moderne carwrapfolies hebben ‘slidable’ lijmlagen die pas echt hechten aan de ondergrond als je gaat rakelen. Wat een gemak! Die luxe hebben die ‘old school’ folies niet. Die lijmlagen hechten als een jekko. Een belangrijke techniek die je ‘vroeger’ moest beheersen bij carwraps: de folie altijd iets loshouden van de ondergrond.

Luchtbellen

In de ‘oude’ folies zaten ook niet de ‘air release’ technieken die tegenwoordig elke carwrapfolie heeft. Lucht kon alleen, met rakeltechniek, naar de zijkanten van de folie worden weggewerkt. Als er luchtbellen ontstonden (en dat gebeurde vaak) dan moesten die, bel voor bel voor bel, worden ingeprikt en weggeduwd. Door de moderne ‘air release’ technieken ben je wel een heel (on)handige Harrie als je het überhaupt voor elkaar krijgt nog een bel te vormen. De lucht zal bij het aanbrengen eenvoudig door de minuscule luchtkanaaltjes in de lijmlaag van de folie ontsnappen.

carwrap folie opspannen

Bij de foto: Hier wordt gewerkt met een moderne carwrapfolie met ‘air release’ techniek in de lijmlaag. Door op een ‘slimme’ manier aan de folie te trekken, komen de spanningsplooien alleen daar waar jij ze gepland hebt.

‘Old school’ carwraptechniek

Vanwege hiervoor genoemde redenen was de carwraptechniek 25 á 30 jaar geleden echt anders dan nu. Folie opspannen was lastiger en lucht en spanningsplooien wegrakelen vergde veel meer techniek. Het wrappen over profielen gaf vaak onthechtingsklachten. Een gebruikelijke methode om dit op te lossen, was de ‘inlegmethode’. Door losse strookjes en vlakken folie in te leggen, werden de profielen en verdiepingen van bedrijfsbusjes gewrapt.

Traditionele inföhntechniek

Natuurlijk monteer je folie liever uit één deel over profielen. Dit staat veel mooier. Al gauw ontstond het inzicht dat de loslaatklachten werden veroorzaakt door plaatselijk te veel opgerekte folie. Maar wat nu als je de rek verdeelt over een breder stuk folie? (zie tekening A in het kader). Vanuit dit principe werd een nieuwe inföhntechniek ontwikkeld (zie tekening B). Deze techniek, samen met het inzicht dat je uitgerekte folie altijd moet naverwarmen (tot plusminus 100 graden Celsius), zorgde ervoor dat folie beter bleef zitten in de profielen.

Op dit moment is dit nog steeds de meest gebruikte techniek voor het wrappen van profielen.

Innovaties carwrapfolies

De tijd staat niet stil. Er wordt wereldwijd meer gewrapt dan ooit tevoren. Bovendien komen er steeds meer bijzondere folies op de markt. Denk aan parelmoer, colourflow, mat-metalic, et cetera. Veel nieuwe folies zijn opgebouwd uit verschillende lagen (multi-layers). Al die lagen zijn nodig om die speciale kleuren en effecten te bereiken.

Veel folies zijn door de meerdere lagen ook iets dikker en de lijmlagen zijn ‘slidable’. Dit totaalpakket aan eigenschappen maakt dat zo’n folie zich anders laat verwerken dan je misschien als vanouds gewend bent. Waar je bijvoorbeeld een ‘one-layer’ rode 900 Supercast flink kan uitrekken – zonder snel kleurverschil te zien of onthechtingsklachten te krijgen – moet je met de nieuwe multi-layer folies meestal wat voorzichtiger zijn. Niet verwonderlijk dat er nieuwe inzichten zijn en nieuwe technieken ontstaan.

Meer weten over deze nieuwe technieken?

In het PDF worden de volgende nieuwe technieken besproken:

  • Warm-koud techniek
  • Plakbandtechniek
  • Koud inwerken (of Stressless)
  • Massagetechniek (of wiebeltechniek)
  • Pre stretch
  • Stress Release

Lees het volledige PDF hier.

carwrap massage techniek

De ‘massagetechniek’, ook wel wiebeltechniek genoemd, is een van de nieuwe technieken die je kunt  gebruiken op bollingen, zoals spiegels.

Ook heel goed leren carwrappen? De mooiste nieuwe en de traditionele technieken oefenen? Dan is de cursus Carwraptechniek iets voor jou.

Appcademy cursus Carwraptechnieken:

  • foliemerk onafhankelijk (dus geen fabriekspraatjes)
  • we werken met gerenomeerde kwaliteitsfolies.
  • Kleine groepjes (maximaal 4 personen, dus zeer individueel)
  • Trainer met 25 jaar carwrapervaring

Meer info over de inhoud, data, tarief vind je hier.